10 mája ALFA 1/2015

Vybrané príspevky z konferecie sú odpublikované vo vedeckom časopise ALFA 1/2015

Zaujemcovia o kúpu špecialneho čisla ALFA kontaktujte

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Šéfredaktorka časopisu ALFA – Architektonické listy FA STU
Fakulta architektúry STU – redakcia ALFA
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
EMAIL _ dorotjakova [at] fa.stuba.sk
MOBIL _ 0918 665 026
TELEFÓN _ +421 2 57 27 61 78

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.