1 _ REGISTRÁCIA MAILOM

Registráciu je potrebné zaslať na info@publicspaces.sk

Prosíme aby ste súčasne poslali aj potvrdenie o úhrade registračného poplatku.

Ukončenie predpredaja: 27. 11. 2015

(Lístky bude možné kúpiť priamo na mieste)

V správe prosím uveďte nasledovné informácie:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Názov inštitúcie

CHCEM SA REGISTROVAŤ
Konferenčný poplatok
  • účastník konferencie

  • 392 dni
  • V cene lístka je zahrnuté občerstvenie počas konferencie

ŠTUDENTSKÁ ZĽAVA
  • ŠTUDENT

  • 202 dni
  • V cene lístka je zahrnuté občerstvenie počas konferencie

3 _ SPÔSOB PLATBY

Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu najneskôr do 27.11.2015.

Fakulta architektúry STU
Námestie Slobody 19
 812 45 Bratislava 1
IBAN SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT  SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 610714

Do poznámky pri bankovom prevode prosíme uviesť:

Konferencia Public Spaces + meno účastníka