Slide background
30 speakrov z domácich aj zahraničných ateliérov, zástupcov akademickej obce, občianskych iniciatív a organizácií

8 speakrov zo zahraničných ateliérov ako C-Lab/ Casagrande Laboratory (Fínsko), Raumlaborberlin (Nemecko), Project for Public Spaces (USA), The Street Plans Collaborative(USA), FELD 72 a Nonconform architects (Rakúsko)

180 účastníkov

1 exkurzia, 1 workshop, 1 model Bratislavy

Otázky

Aké sú súčasné progresívne stratégie tvorby verejných priestorov?

Aké sú nástroje dlhodobých a krátkodobých prístupov k riešeniu verejných priestorov?

Kto sú aktéri stratégii a tvorby verejných priestorov?

Aká je úloha súkromného sektora pri tvorbe verejných priestorov?

Vedecký výbor

prof.Bohumil Kováč

vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania

FA STU

prof.Henrieta Moravčiková

prodekanka pre vedu a výskum a doktorandské štúdium

FA STU

prof.Robert Špaček

prodekan pre zahraničie, vonkajšie vzťahy a ľudské zdroje

FA STU

doc.Karel Havliš

vedúci Ústavu navrhovania V.

FA VUT Brno

doc. Ľubica Vitková

dekanka FA STU

Peter Gero

 garant konferencie

Spíkri

Marco Casagrande

C-Lab

Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas Architetto

Mike Lydon

The Street Plans Collaborative

Elena Madison

Project for Public Spaces

Samuel Carvalho

Raumlaborberlin

Michael Obrist

FELD 72

Kristina Steininger

Nonconform architects

Vladimír Fialka

IPR Praha

MILAN FTÁČNIK

primátor Bratislavy

Igor Marko

Marko&Placemakers

Ingrid Konrad

hlavná architektka hl. mesta Bratislava

Matúš Vallo

VSA

Juraj Benetin

Compass architekti

Drahan Petrovič

Imagine development IUR

Braňo Kaliský

A1 Respect

Zora Pauliniová

PDCS

Tamara Reháčková

Fakulta architektúry STU, Bratislava

Branislav Machala

Univerzita Karlova, Praha

Štefan Hríb

Týždeň

Sandra Stasselová

Vnútroblok

Adam Berka

Miesta mesta

Pavlína Morháčová

MPBA

Matúš Čupka

Zelená hliadka

Michal Malý

Cyklokoalícia

Illah van Oijen

Dobrý trh

Dominika Belanská

Na streche

Boglárka Ivanegová

Na streche

Zuzana Hudeková

kancelária hl. architektky Bratislavy

Ivana a Peter Paseční

2ka ateliér

Gabriel Kopáčik

VUT Brno