Slide background

Čo je Public Spaces?

Sme platforma pre diskusiu o verejných priestoroch. Na jednej strane vytvárame priestor pre dialóg, na tej druhej samotný dialóg nestačí. Máme šancu tvoriť nové vrstvy mesta a nové kvalitné verejné priestory a chceme byť pri tom.

Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
zakladateľka Public Spaces

Prvá medzinárodná konferencia o verejných priestoroch v Bratislave

Priestor pre prezentáciu najnovších trendov v oblasti plánovania a tvorby verejných priestorov

Platforma pre dialóg smerujúci k tvorbe kvalitných verejných priestorov cez úzku previazanosť expertov, architektov a investorov

Ciele Public Spaces

Konferencia má za cieľ naštartovať dialóg smerujúci k tvorbe kvalitných verejných priestorov cez úzku previazanosť expertov, architektov a investorov.

Konferencia má prispieť k procesu oživenia verených priestorov Bratislavy. V zmysle ich kvality, vitality, udržateľnosti a silnej identity.

Povedali o nás

Public spaces? Dva dni plné inšpirácií... Možno najviac ma zaujali tí, ktorí priniesli konkrétne riešenia – napríklad Mike Lydon s taktickým urbanizmom či Elena Madison s koncepciou placemaking. Rovnako som si vychutnala hrdinov každodennosti – aktivistov, meniacich tváre našich miest.

Zora Pauliniová
Konzultantka pre zapájanie verejnosti

Hovoriť o verejnom priestore je v móde, ale často je to diskusia bez hĺbky. Konferencia PS je skvelý formát a príležitosť dať tejto téme skutočný obsah, na ktorom sa dá teoreticky a fyzicky stavať. Podľa môjho názoru mala konferencia predstaviť rôzne spôsoby, ako sa dostať k jednému cieľu, a tým je zvýšenie kvality života v meste. To sa podarilo.

Juraj Benetin
Compass Architects

Tím

Katarína Boháčová

Programová riaditeľka PUBLIC SPACES, Urbanizmus FA STU

Zuzana Krivošová

Dramaturgia, Urbanizmus FA STU

th-400x400

Tomáš Hanáček

Dramaturgia, Urbanizmus FA STU

Michala Lipková

Vizuálna komunikácia

Zuzana Palicová

Komunikácia a práca s médiami, PR Stories

Andrea Gregorová

Komunikácia a práca s médiami, PR Stories

pb-400x400

Patrik Bartas

Web design

lm-400x400

Ladislav Michalka

Doktorand, Urbanizmus FA STU

is-400x400

Ivan Siláči

Doktorand, Urbanizmus FA STU

ph-400x400

Peter Horák

Doktorand, Urbanizmus FA STU

danka_sch

Daniela Schuchmannová

Registrácia účastníkov

Kontakt

Poštová adresa

Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

www.fa.stuba.sk

Zakladateľka projektu

Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Fakulta architektúty STU v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
publicspacebratislava@gmail.com

Kontakt pre médiá

Zuzana Palicová
Zuzana@prStories.sk
+421 902 366 416