Ak máte záujem byť aktívnou  súčasťou konferencie Public Spaces, táto výzva je určená práve Vám! Doručené príspevky budú posudzované vedeckým výborom konferencie. Informácie o prijatí alebo neprijatí príspevku budú zaslané individuálne každému záujemcovi do 17 / 10 / 2014.

Termín zaslania abstraktov _ 14 / 10 / 2014

Termín zaslania finálnych príspevkov _ 19 / 11 / 2014

Termín konania konferencie _ 20_21 / 11 / 2014

Informácie o prijatí alebo neprijatí _ 17 / 10 / 2014

Kontakt pre zasielanie príspevkov

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Šéfredaktorka časopisu ALFA – Architektonické listy FA STU
Fakulta architektúry STU – redakcia ALFA
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

EMAIL _ dorotjakova [at] fa.stuba.sk
MOBIL _ 0918 665 026
TELEFÓN _ +421 2 57 27 61 78

POSLAŤ PRÍSPEVOK

Príspevok musí splniť nasledovné náležitosti:

  1. TEXT v rozsahu medzi 10.000 – 20.000 znakov, t.j. 5,5 – 11 normostrán, vrátane poznámkového aparátu s integrovanou použitou literatúrou a zdrojmi
  2. ANOTÁCIU v anglickom/slovenskom jazyku
  3. SUMMARY v anglickom/slovenskom jazyku v rozsahu 1800 – 2700 znakov, t.j. 1-1,5 normostrany
  4. OBRAZOVÉ PRÍLOHY max. 15 ks – vo formáte (.tiff, .bmp, .jpeg) + popis obrázkov v texte (rozlíšenie obrázkov 300 dpi obrázky majú byť nekomprimované a neupravované)

Výstupy

Prijaté príspevky budú publikované v elektronickom zborníku Public Spaces Bratislava, ktorý bude zaslaný každému autorovi po uskutočnení konferencie

Vybrané príspevky odporučené vedeckým výborom budú publikované vo vedeckom časopise ALFA.

Vybrané príspevky budú odprezentované na konferencii 20. alebo 21. novembra 2014. Dĺžka prezentácie je určená na 10 minút.